martes, 17 de abril de 2012

Exposició Arts Santa MònicaParticipo conjuntament amb alumnes de La Llotja a la tercera edició de la fira del llibre d'art i disseny Arts Libris per aquest Sant Jordi.


Participo conjuntamente con alumnos de La Llotja a la tercera edición de la feria del libro de arte y diseño Arts Libris para este Sant Jordi.

Participated along with students at La Llotja to the third edition of the Book Fair Art and Design Arts Libris for this Sant Jordi.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Insignia identificativa de Facebook

Mi lista de blogs